Konsultatsioonile ja järelevastamisele tuleb eelnevalt aineõpetaja juures registreerida.

Konsultatsioonide ja järelevastamiste ajad 2020/2021. õppeaastal