Eesti Mälu Instituut koostöös Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldasid kirjandivõistluse gümnaasiumiõpilastele teemal “Kui sa hukkad ühe elu, sa purustad terve maailma. Kui sa päästad ühe elu, sa päästad terve maailma” (Talmud). 

Parimate tööde väljakuulutamine toimus 27. jaanuaril 2021. Auhinnatud tööde seas olid ka meie kooli õpilase Helen Mitti (11. klass) kirjand. Ära märkimist leidis ka Kady-Viktoria Kuldma (10. klass) töö. 

Eestis tähistatakse rahvusvahelist holokaustipäeva 2003. aastast. Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 76. aastapäevaga seonduvaid sündmusi korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koos Eesti Juudi Kogukonna, Holokausti Mälestamise Rahvusvahelise Ühenduse Eesti delegatsiooni ning Eesti Mälu Instituudiga.