Novembrikuus pälvis „Kuu klassijuhataja“ tiitli klassiõpetaja Ly Hollas, kes on klassijuhataja 1.b ja 3.b klassile.

Õpetaja Ly`d iseloomustavad humoorikus, hoolivus ja vastutustundlikkus. Tema motoks on „Läbi raskuste tähtede poole!“. Ta ise on küll väga tagasihoidlik oma saavutusi välja tooma, kuid teda märkavad nii õpilased, lapsevanemad kui kolleegid. Õpilaste sõnul on klassijuhataja „tore, õiglane, sõbralik, hea suhtleja, oskab huvitavalt ainet esitada, hoolib, teeb kõik selgeks ja tal ka hea huumorimeel“. Kui on raske, siis õpetaja Ly sõbralikud ja naljakad ütlused aitavad alati.

Lapsevanemate iseloomustustest loeme, et õpetaja Ly on väga vastutustundlik, laste individuaalsusest hooliv ja nendega arvestav, lapsed väga armastavad oma õpetajat ja saavad temalt vajalikku tuge, ta on avatud, asjalik, leiab alati lahendusi, laste suhtes parajalt nõudlik, nagu “teine emme“.

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana.