Vabariigi valitsus kiitis heaks uued üle-eestilised piirangud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks alates 14. detsembrist. Vastavalt sellele on kuni 31. detsembrini 2020  üldhariduskoolide õppehooned õppetööks suletud.

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis toimub õppetöö ajavahemikul 14.-21. detsembrini järgnevalt:

  • 1.-8. klasside õpilaste koolipäevad on sisustatud loovate tegevustega kodus
  • 9. klassi õpilased jätkavad digilõimingu projektiga “Hingamistarkus"
  • Gümnaasiumiklassid jätkavad plaanitud distantsõppega

1.-8. klassi loovad tegevused toimuvad teemapäevadena. Täpsem info edastatakse eKoolis ja kooli kodulehel. 

22. detsembril toimub klassijuhatajatund veebis.

Soovi korral on lapsevanemal võimalik tellida ühekordne toidupakk arvestusega 7 õppepäeva. Toidupaki soovist palun anda teada siin hiljemalt esmaspäeval, 14. detsembril kell 13.00. Toidupakk väljastatakse lapsevanemale reedel, 18. detsembril ajavahemikus kl 14.00-15.00 sisehoovis, söökla välisukse juures.