Peale vaheaega sattusid TJG 7. klasside õpilased looduse lainele. Loodusmuuseumi programmile lisandus KIKi projekt "Lahemaa metsadega sinasõbraks". Kolmetunnise retke jooksul tutvuti erinevate metsakooslustega ja vaadati ning kuulati loodust. Õpilased said viibida tõeliselt ürgses metsas ja pidada lõpus piknikku püstkojas. 
Ja, et oleks tõeliselt võimas laine, siis neljapäeval alustab "Avasta ja imesta" projekt, mis sellel aastal hõlmab ainult meie kooli õpilasi ja selles osaleb 29 õpilast.