TJG osaleb uuringus, mille raames arendatakse ja rakendatakse õuesõppe stsenaariume, kus tehnoloogiliste lahenduste toel (nutitelefonid, erinevad äpid, mõõtesensorid) saavad õpilased lahendada uurival ja probleemõppel põhinevaid ülesandeid integreerides erinevaid ainealaseid teadmisi. Uuringut viib läbi Tallinna Ülikooli 2. kursuse doktorant Kadri Mettis koostöös aineõpetajatega.