A-võõrkeel: inglise keel

Süvaklassides: 2. - 12. klass

Kunsti ja tavaklassides: 3. - 12. klass

(1. klassis on inglise keele ring.)

B - võõrkeel: vene keel

6. - 12. klass

C-võõrkeel: jaapani keel ja saksa keel

10. - 12. klass