1. Koolikohustuse täitmine on 100%

2. Õpilaste õppeedukus on 100%

3. Tulemuslikum osalemine aine- ja spordivõistlustel ning olümpiaadidel

4. Muutuva õpikäsituse jätkuv rakendamine

5. Koostöö huvigruppidega

6. Ettevalmistumine ja osalemine XXVII laulu- ja XX tantsupeol "Minu arm"