1. Ainetevahelise lõimingu toetamine.

2. Huvigruppide (lapsevanemad, kogukond jne) jätkuv kaasamine õpilaste arengu toetamiseks. 

3. Tervisliku eluviisi edendamine, pöörates tähelepanu kolmele olulisele komponendile: emotsionaalne, vaimne ja füüsiline tervis.