2019/2020. õppeaasta tunniplaan (kehtib alates 20.01.2020)

Tundide ajad

  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40 (1.-2., 3.b, 3.v kl söögivahetund)
  3. 9.55 - 10.40 (3.a, 3.c, 4-5. kl söögivahetund)
  4. 11.00 - 11.45 (6.-7. kl söögivahetund)
  5. 12.05 - 12.50 (8.-12. kl söögivahetund)
  6. 13.10 - 13.55
  7. 14.05 - 14.50
  8. 15.00 - 15.45

Veerandite (1.-9. kl) ja kursuste (10.-12. kl) lõpukuupäevad 2019/2020. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
 4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.