Alates 17. maist 2021 on kõik õpilased kontaktõppel.

Jälgime kõik ohutu suhtlemise nõudeid:

 • siseruumides on maski kandmine kohustuslik, v.a alla 12-aastastele lastele;
 • üldkasutatavates ruumides tuleb täita 2+2 reeglit
 • õpetajad kannavad respiraatorit või maski koos visiiriga. Õpetajad hoiavad õpilastega ohutut distantsi, võimalusel jätta esimesed koolipingid vabaks
 • õppetöö korraldamisel peame silmas, et klassid ei seguneks (ka vahetundides ja õuevahetundides)
 • õhutada regulaarselt ruume, puhastada pindu
 • pöörata tähelepanu käte hügieenile
 • sööklas istub iga klass eraldi ja toidu järjekorras hoitakse distantsi.

Õppetöö korraldus (.pdf)


Põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada:

Tegevuskava (.pdf)

Õpilase haigestumine koolis (.pdf)

Distantsõppe korraldamine (.pdf)

Õpimotivatsioon distantsõppel (.pdf)

Juhised veebitunnis osalemiseks (.pdf)

2020/2021. õppeaasta tunniplaan (kehtib alates 1.02.2021)

2020/2021. õppeaasta tunniplaan (kehtib alates 25.01.2021)

Tundide ajad

 1. 8.00 - 8.45
 2. 8.50 - 9.35 
 3. 9.55 - 10.40 
 4. 11.00 - 11.45 
 5. 12.05 - 12.50 
 6. 13.10 - 13.55
 7. 14.05 - 14.50
 8. 15.00 - 15.45

Veerandite (1.-9. kl) ja kursuste (10.-12. kl) lõpukuupäevad 2020/2021. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
  II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
  III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
  IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
  V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.