Seoses suurenenud viirusnakkustesse haigestumisega soovitame kõigil välisriigis viibinutel (sõltumata riigist) jääda kaheks nädalaks koju ja sooritada õppeülesandeid iseseisvalt eKooli vahendusel. Lisaks tuletame meelde, et lapsevanemal on kohustus teavitada klassijuhatajat reisile mineku plaanist.

Palun suhtuge kõikidesse haigustunnustesse tõsiselt!

Jälgige vastavate ametiasutuste teadaandeid ja soovitusi!

Lisainfo:

https://www.terviseamet.ee/et

https://www.hm.ee/et