Õppeaasta esimestel päevadel panid kehalise kasvatuse õpetajad käima liikumisminutite programmi, kus kõik õpilased ja koolipere võistlevad kõige sportlikuma klassi tiitli eest. Iga õpilane (ja õpetaja!) kirjutab vastavasse tabelisse päeva jooksul kogutud liikumisminutid (näiteks trennid, kehalise kasvatuse tunnid, lauatennis vahetunnis või hoopis matk perega jne). Veerandi lõpus selgitame välja klassi, kes ühe inimese kohta kõige rohkem liikumisminuteid kogus ja millised liikumisalad olid kõige populaarsemad. Tulemustest teavitatakse ja auhinnad antakse üle uue veerandi alguses.

Kui sügisilmad enam vahetundides õues liikumist ei soosi, alustame jälle tantsuvahetundidega.