Teisipäeval, 29. jaanuaril 2019 toimub koolis aktiivõppepäev, mille teemaks on seekord „Kultuuriline identiteet“. Aktiivõppepäeva eesmärk on toetada erinevate pädevuste, näiteks kultuuri- ja väärtuspädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, õpipädevuse ja ettevõtlikkuspädevuse arengut. Aktiivõppepäev võimaldab rakendada muutuvat õpikäsitlus ja väljuda nii-öelda tavalise tunni raamidest, tuues klassi ette uusi õpetajaid ning pannes koostööd tegema tavapärasest erinevaid rühmi. Aktiivõppepäev on tegus, huvitav ja loominguline päev, kus toimub õppimine mängu, rühmatöö, arutelude, väitluse, probleemide lahendamise ja muu kaudu. Sellisel viisil õppimine kõnetab ja inspireerib! Õpilane õpib kõige paremini siis, kui ta on aktiivne!

Aktiivõppepäev algab kell 9. Täpsemat infot annab klassijuhataja.