12.a klassi õpilasel Carmen Marianne Teär`il oli eelmisel õppeaastal suurepärane võimalus teha uurimistööd Ida-Tallinna Keskhaigla uurimisgrupis. Töö juhendaja oli dr Karin Laas, kes on ITK reumatoloog, ja retsensendiks teadusosakonna juht dr Marika Tammaru. Samuti andis suure panuse töösse Tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepp. Carmen Marianne koolipoolne juhendaja oli Mari Uudelt.

Uurimisgrupi toel valmis uurimistöö pealkirjaga „Muutused reumatoidartriidi patsientide tuberkuloosi haigestumise sageduses pärast bioloogilise ravi kasutuselevõttu; bioloogilist ravi saavate tuberkuloosi haigestunud patsientide iseloomustus“. Uurimistöö tulemustel põhinev posterettekanne on võetud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsi kavasse 11. oktoobril 2018.