VISIOON

Tallinna Järveotsa Gümnaasium on tänapäevane konkurentsivõimeline õppeasutus, kus väärtustatakse üksteisest hoolivat ning turvalist töö- ja suhtlemiskeskkonda ning ollakse avatud uuendustele, kuid säilitatakse ja väärtustatakse traditsioone. Siin on õpilastel võimalik arendada oma võimeid ja huvisid, et kujuneda iseseisvalt mõtlevaks isiksuseks.

MISSIOON

Kooli missioon on tagada kvaliteetne haridus igale õpilasele vastavalt tema eeldustele ja võimetele, luues mitmekesise ja inspireeriva õpikeskkonna.

PÕHIVÄÄRTUSED

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumil on kolm põhiväärtust: 1) teadmised, oskused ja hoiakud, 2) avatus ja uuendusmeelsus, 3) järjepidevus ja traditsioonid.

TEADMISED, OSKUSED JA HOIAKUD

  • Väärtustame teadmisi
  • Hindame ja arendame oskusi
  • Kahe eelneva tulemusel kujunevad hoiakud, mis võimaldavad saada hoolivaks, mitmekülgseks, iseseisvalt toimetulevaks inimeseks

AVATUS

  • Uudishimulik ellusuhtumine
  • Lugupidav ja usalduslik suhtumine üksteisesse
  • Kolmepoolne koostöö ja vastutus – õpetaja, õpilane, lapsevanem
  • Muutuva õpikeskkonnaga kaasaskäimine

JÄRJEPIDEVUS JA TRADITSIOONID

  • Säilitame ja väärtustame traditsioone
  • Loome uusi traditsioone (kooskõlas aja ja maailma muutumisega)