Palume lapsevanematel kontrollida oma kontaktandmeid (telefon, e-post) eKoolis, kuna see on kooli ja pere vahelise suhtlemise kanal.

Teateid kooliperele edastame eKooli ja kooli kodulehe kaudu.

Palume jälgida neid ametlikke kanaleid https://jarveotsa.ee/ ja https://ekool.eu/

Seoses suurenenud viirusnakkustesse haigestumisega soovitame kõigil välisriigis viibinutel (sõltumata riigist) jääda kaheks nädalaks koju ja sooritada õppeülesandeid iseseisvalt eKooli vahendusel. Lisaks tuletame meelde, et lapsevanemal on kohustus teavitada klassijuhatajat reisile mineku plaanist.

Palun suhtuge kõikidesse haigustunnustesse tõsiselt!

Jälgige vastavate ametiasutuste teadaandeid ja soovitusi!

Lisainfo:

https://www.terviseamet.ee/et

https://www.hm.ee/et

Tuginedes Tallinna Haridusameti soovitusele seoses COVID-19 levikuga on Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi katsed 10. klassi edasi lükatud.

Täpsem info uue toimumisaja kohta ilmub esimesel võimalusel.

Hea põhikooli lõpetaja! Tule meile õppima!

Meie gümnaasiumis on põnevad õppesuunad:

  • jaapani keel
  • inglise keel
  • reaal-meedia

Meie gümnasistid on nutikad ja aktiivsed.

Meie õpetajad on loomingulised ja toetavad.

Ootame Sind sisseastumiskatsetele 18. märtsil 2020 kell 15.00.

Võta kaasa 9. klassi klassitunnistuse koopia ja isikut tõendav dokument.

Registreerimisvorm asub SIIN.

Lisainfo: TJG õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

6. märtsil 2020, kui õpilased lahendasid e-õppepäeva ülesandeid, toimusid õpetajatele koolis digitöötoad. Nendes anti ülevaade Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis olemasolevatest tehnoloogiavahenditest ja -võimalustest.

Toimus neli töötuba: Lego Mindstrom EV3, BeeBot, Ozobot, Sphero robotite ning lisaks i3Lighthouse ja õppeprogrammi “Qwizdom Oktopus” tutvustamine. Õpetajad jagunesid kaheksasse gruppi ning igas ruumis oli korraga kaks gruppi, kes said teha lisaks vahenditega tutvumisele ka praktilisi harjutusi, pannes end õpilase rolli.

Päev oli aktiivne ja inforohke ning tagasiside positiivne.

Seoses kõrgenenud haigestumisriskiga viirusnakkustesse, tuletagem meelde kätepesu vajalikkust. See on Sinu odavaim tervisekindlustus!

Kui veetsite koolivaheaja välisriigis, kus on kõrgenenud haigestumine uut tüüpi koroonaviirusesse, siis jälgige kodus oma laste tervislikku seisundit ja soovitatavalt laske lastel 14 päeva õppida kodus. Tunnikirjeldused ja õppeülesanded on eKoolis.

Lapse puudumisest ja selle kestusest teavitage eKooli vahendusel klassijuhatajat.

Lisainfo:

https://www.terviseamet.ee/et

https://www.hm.ee/et