Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut korraldab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga külalistunde, mille eesmärk on tutvustada õpilastele keeleteadlaste põnevat igapäevatööd. 24. ja 26. mail rääkis keeleteadlane Heili Orav 11. klassile, mis on keeletehnoloogia ja arvutilingvistika. Õpilaste jaoks olid kõige huvitavamad teemad kõnetuvastus ja -süntees, masintõlge ja tehisintellekt.
 
Kes on keeletehnoloogiast huvitatud, võib uurida neid põnevaid lehekülgi:

16. aprillil toimus käsitöö ja kodunduse olümpiaadi piirkonnavoor, kus olid väga tublilt esindatud meie 8.c klassi tüdrukud Mia Lisette Tuisk ja Lisette Jakobson. Lisette saavutas käsitöö poolel 1. koha ja Mia Lisette kodunduse poolel 2. koha.
14. mail toimus olümpiaadi vabariiklik voor, kus tüdrukud saavutasid vastavalt 12. ja 2. koha. Õpilasi juhendas õpetaja Kristina Stojakina! 

11.-15. mail 2021. aastal toimus populaarne matemaatikavõistlus KÄNGURU, mille eesmärk on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat.

Meie kooli kolm tublimat igas vanuserühmas olid (sulgudes iga õpilase koht oma vanuserühmas): 

  • pre-ekolier (2975 osalejat): Indrek Jaaska (120), Simona Talvik (438), Kristjan Erlenhein (656); 
  • ekolier (3396 osalejat): Kaarel Madissoon (25), Erik Veetõusme (76), Kaur Rannas (216); 
  • benjamin: (2346 osalejat): Marina Primolennaja (128), Kaisa Aviste (243), Ralf Rändla (257); 
  • kadett: (1698 osalejat): Kaur Mägi (49), Katariina Mägi (93), Nikita Vahruštšev (279). 
  • juunior: (1131 osalejat): Caroly Kuningas (746), Kris Aron Pihlak (809), Christopher Kulasalu (870). 

Vaata lisainfot TÜ teaduskooli veebilehelt: https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kanguru

20. mail 2021 toimus õuesõpe. 1.a klassi õpilased matkasid ümber Harku järve, õppides taimi ning saades uusi teadmisi järve kohta. 7. klasside noored uurisid Loodusmuuseumi programmis, milliseid saladusi peidavad endas kivimid. Lisaks määrati erinevate kivimite kõvadust ja kasvatati kristalle. 3.c klassi õpilased läbisid kuus punkti, kus tuli lahendada erinevaid ülesandeid (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, loovus). Kõige lõpuks leidsid nad ka aarde.

Päev täis palju uut ja põnevat infot!