Baltimaade osavõturohkeimal Tallinna koolinoorte sõudevõistlusel osales põhikoolide arvestuses kokku 39 võistkonda. Suurepäraselt esinesid meie põhikooli poisid, kes saavutasid koha poodiumil ja pronksmedalid. Meeskonda kuulusid Renno-Renek Rattasepp, Jürgen Ast, Ingmar Mänd ja Martin Veližanin. Juhendas õpetaja Ravo Vaga.

29. märtsil 2018 toimusid meie koolis Haabersti linnaosa koolide 6.-7. klasside poiste korvpallivõistlused. TJG noortel korvpallipoistel õnnestus võita pronksmedalid. Meeskonda kuulusid Eerik Hunt, Kaspar Aksiim, Sten Martin Stamm, Marko Bork, Jan Martõnenko, Tim Uusna. Meeskonda juhendas õpetaja Ravo Vaga.

Märtsi lõpus korraldas Keskkonnaamet veepäevale pühendatud veebiviktoriini, milles osales 2146 õpilast (5.-6. klass) 114 koolist. Osa võtsid viktoriinist ka meie kooli teadusringi 5.a klassi õpilased. 

Küsimused olid koostatud Keskkonnaameti 2014. aastal väljaantud veeteemalise õpimapi põhjal ja tulenevad erinevatest vee valdkondadest: põhja- ja pinnavesi, vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, veekaitse korraldus, vee reostumine ning selle puhastamine. 

Kõigi viktoriinis osalejate vahel loositi välja 40 veekindlat mobiilikotti. Loosiõnn naeratas ka meie kooli õpilasele Caroliina Roosimägile. Palju õnne!

Õpilasi juhendas õpetaja Karoliina Tõnisson.

Lisainfo: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/veeviktoriin

Tallinna Haridusamet kuulutab välja kaheksa uut konkurssi õpilastele, haridustöötajatele ja -asutustele, et tänada ja tunnustada neid tehtu eest ning tuua teistele eeskujuks. Konkursside sarja „Tallinn tänab ja tunnustab“ raames on avatud järgmised taotlusvoorud.

16. aprillini saab esitada kandidaate konkurssidele "Tegus õpilane 2018"; "Noor kultuuritegija 2018", "Tegus sporditegelane 2018", "Tegus õpilasesindus 2018", "Noor õpetaja 2018"; "Koostööprojekt 2018". 17. aprillini oodatakse taotlusi konkursile "Haridusuuendus 2018". 2. maini võetakse vastu "Tervise tegu 2018" taotlusi. Ootame rohket osavõttu, sest tublisid tegijaid meil jagub. Kuidas kandideerida ja kuhu taotlus esitada, vaata haridussündmuste kalendrist (aprill, mai): https://www.tallinn.ee/est/haridus/Tallinna-Haridusameti-sundmuste-kalender

15. märtsil 2018 toimus meie koolis inglise keelne viktoriin OUR CAPITAL TALLINN Tallinna koolide 9ndate klasside õpilastele. Juba seitsmendat korda toimunud viktoriin oli tänavu mõistagi pühendatud Eesti Vabariigi 100ndale sünnipäevale ja kandis pealkirja Tallinn – Capital of a 100-year-old State. Traditsiooniliselt lasub viktoriini läbiviimise kohustus TJG 9ndate klasside õpilastel, kes ülesandega edukalt toime tulid – kiidusõnu hea korralduse eest jagasid nii võistlejad kui kaasasolnud õpetajad.

Viktoriinil osales 16 võistkonda ja tublimateks osutusid: Tallinna Kuristiku Gümnaasium (13 punkti 15st võimalikust) ning Tallinna Nõmme Gümnaasium ja Tallinna Prantsuse Lütseum (mõlemal 11 punkti).

Õnnitleme võitjaid ja täname kõiki osalejaid!

17.-18. märtsil 2018 toimusid vibulaskmises EV100 Eesti sisemeistrivõistlused Viljandis.

Meie kooli 5.a klassi õpilane Kaur Mägi tuli oma vanuseklassis (tidetid poisid) ja vibuklassis (vaistuvibu) Eesti sisemeistriks tulemusega 534 silma. Kauri treener Tallinna Vibukoolis on Katrin Virula.

Lisainfo: http://www.vibuliit.ee/uus/