Käesoleval nädalal külastasid meie kooli vandeaudiitor Eeli Lääne ja Riigi Infosüsteemi Ameti kliendivõrgu arhitekt Žan Kotenjev, kes jagasid oma teadmisi ja kogemusi 11. ja 12. klassi õpilastega.

17. oktoobril 2019 toimus Tallinna koolide 4. klasside õpilaste ettelugemise päev „Heal meelel ja ilusal keelel“. 4.b klassi õpilane Indrek Reppo saavutas tubli 3. koha. Juhendas õpetaja Ester Meerja.

Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik kutsub Tallinna kooliõpilasi võtma osa fotokonkursist  „Loodusmatk Tallinna linnas“, et jäädvustada meie linna looduskauneid kohti ja objekte, lemmikpaiku, matkarajal avastatut ning seeläbi oma muljeid mõnusat retkest teistega jagama.

Fotokonkurss kutsub üles Tallinna koolide õpilasi märkama loodust linnakeskkonnas. Meil on merd, metsi, parke, haljasalasid, mõnusaid matkaradu. On mida näha, kuulata ja avastada.

Soovime, et leiate üles selle miski, mida oma kodulinna matkaradadel eelkõige märkamist, tutvustamist, väärtustamist ja ka kaitsmist väärivaks peate. Soovime, et fotod tekitaksid tahtmise rohkem viibida looduses, avastada, kohtuda tuntud ja tundmatuga, sest need on nii mõnusad ja muhedad pildid.

Konkurss kestab 29. oktoobrini 2019 ja sellest on oodatud osa võtma kõik Tallinna üldhariduskoolide õpilased.

Konkursi tingimused (kõik oluline konkursi kohta kirjas ka Tallinna kodulehel https://fotokonkurss.tallinn.ee)

Ettevõtlusnädala teisipäeval külastas meie kooli ettevõtja Herty Tammo (Startup Wise Guys), kes jagas algatuse "Minu lugu" raames karjääriõpetuse tunnis 11.a klassi õpilastele oma teadmisi ja kogemusi. 

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi, Haabersti Vene Gümnaasiumi ja Mustamäe Reaalgümnaasiumi ühisprojekt „Avasta ja imesta“ alustas kolmandat aastat. Avaüritus toimus 26. septembril Rakveres Politseimuuseumis. Seal said 7. klasside õpilased olla kohtueelse labori töötoas, kus nad uurisid südant ja silma ning pidid inimese kehas ära tundma elundid. Rakveres said kolme kooli õpilased üksteisega tuttavaks, sest pool aastat ollakse igal kolmapäeval koos erinevates partnerkoolides. Projekti eesmärk on uurida aaret, mis leitakse üles salakirja lahendades ja droone lennutades. Bioloogia ja füüsika töötubades tehakse kindlaks, mida aare sisaldab, ning ettevõtluse töötoas mõeldakse, mida aardega teha saab.

Projekti käigus saavad õpilased praktilisi ülesandeid lahendades arendada meeskonnatööoskust, kriitilist mõtlemist, lisaks teadmisi loodusainetest ja nende seostest igapäevase eluga.