hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Iseseisva õppimise päev

10. aprillil toimub nutikuu raames iseseisva õppimise päev. Sellel päeval toimub õppimine e-õppe vormis. Ülesanded leiad kooli kodulehelt.

Rakendame oma koolis muutunud õpikäsitust, et kasvatada ennastjuhtivat õppijat, kes seab eesmärgid ja otsib lahendusi ning vastutab tulemuse saavutamise eest. Iseseisva õppimise päeval arendame kõiki üldpädevusi. Õpetajad on koostanud ülesanded, lõimides erinevaid ainevaldkondi.

Õppeülesanded ja juhised on järgmised: 

1.-2. klassi ülesanded 
3.-4. klassi ülesanded 
5.-6. klassi ülesanded 
7.-9. klassi ülesanded 
10.-12. klassi ülesanded 

Digitarkus on kaasaegse tarkuse vorm!

Keele ja kultuuri teema-aasta

Tõeline olümpiaadihunt 11. klassi õpilane Nikita Vahruštšev osales 23. märtsil ajaloo- ja matemaatikaolümpiaadil, kus jagas vastavalt 15.-16. kohta ning 15.-18. kohta. Õpilast juhendavad õpetajad Dagmar Seljamäe ja Esper Kaar.

Palju õnne, Nikita, väga tubli saavutus!

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumisse kandideerimiseks tuleb täita registreerimisvorm ajavahemikul 1.-20. märts.

Elektroonilised sisseastumistestid EIS keskkonnas toimuvad 1. aprillil 2024 kell 14 koolides. Õpilast teavitatakse testi sooritamise kohast.


EIS testile registreeritakse õpilased Sisseastumine.ee taotluste alusel. Tallinna Järveotsa Gümnaasium teeb ühiskatsed järgmiste koolidega: Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Pirita Majandusgümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium ja Tallinna Saksa Gümnaasium.


Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtu aluseks on edukalt sooritatud e-testid, 9. klassi tunnistuse hinded ja vestlus.

Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi õppesuuna valiku põhjendust, üldkultuurilist silmaringi, õpimotivatsiooni, eneseanalüüsivõimet ning ühiskondlikku aktiivsust. Vestlusvoorus toimub suunatest, mille tulemust arvestatakse vestlusvooru hindamisel. Suunatest on suuline ja selle käigus kontrollitakse õpilase teadmisi vastavalt suunaspetsiifilistele küsimustele loodusainetest (reaal-meedia suund) või inglise keelest (inglise keele suund). Jaapani keele suunda kandideerijad esitavad motivatsioonikõne, milles väljendavad oma huvi jaapani keele ja kultuuri vastu.

Sisseastuja koondtulemus kujuneb järgmiselt:

  • eesti keele test: 0−20 punkti;
  • matemaatika test: 0−20 punkti;
  • 9. klassi tunnistuse 1.−2. trimestri, 1. poolaasta või 1.−3. veerandi keskmine hinne: 0−20 punkti;
  • vestlusvoor: 0−30 punkti (sh suunatest 0−10 punkti).

Kokku on võimalik saada maksimaalselt 90 punkti.

Testide, vestluse ja 9. klassi tunnistuse hinnete alusel koostatakse pingerida katsed edukalt läbinud õpilastest. Õpilasele teatatakse tulemusest e-kirja teel.

Vastuvõtukomisjoni otsus õpilaskandidaadiks arvamise/mittearvamise kohta tehakse õpilasele teatavaks e-kirja teel hiljemalt kahe nädala jooksul peale viimase testi toimumist.

Oma soovi õppida Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis peab õpilaskandidaat kinnitama määratud tähtajaks e-kirja teel aadressil jg@jarveotsa.ee. Taotlusi 10. klassi astumiseks koos põhikooli lõputunnistusega võetakse vastu üldjuhul 25. juunini. Dokumendid esitatakse elektrooniliselt aadressil jg@jarveotsa.ee.

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja elektrooniliselt aadressile jg@jarveotsa.ee järgmised dokumendid:

  • kirjalik taotlus (.docx) (.pdf)
  • põhihariduse omamist tõendava dokumendi koopia (sh hinneteleht)
  • õpilaspileti digifoto (.jpg formaadis, faili nimeks õpilase isikukood) saata aadressile infojuht@jarveotsa.ee

Tallinna Järveotsa Gümnaasium ootab Sind!

12. märtsil lõppes lugemisprogrammi “Täna lugeja, homme tegija” 2. etapp. Kolme kuuga loeti ligi 1000 raamatut.

Kõige populaarsemad raamatud olid “Jutte loomadest”, “Vidusilm” ning “Vanamees ja meri”.

Parim klass oli seekord 4.a (õpetaja Ester Meerja), kes saab enda klassi rändkarika. Väga tublid klassid olid ka 2.c, 3.a, 5.a, 5.b, 7.b, 7.c, 8.b ja 11.a.

1.-4. klassi parim oli Ronja Kukkur (1.a)
5.-8. klassi parim oli Polina Muzõtšenko (8.b)
9.-12. klassi parim oli Carmen Meriel Tensbek (12.a)
Õpetajate seas luges kõige rohkem Karoliina Tõnisson

Loosiõnn naeratas seekord 2.a klassi õpilasele Roosi Kolnesele.

Suurimad raamatusõbrad, kes olid lugenud 10 või enam raamatut, said nummerdatud kuldse pileti:

Ronja Kukkur, 1.a
Amina Alberg, 1.b
Arabella Oks, 1.c
Martin Erik Vaiksalu, 1.c
Theodor Õige, 2.a
Silver Sein, 2.c
Agnia Frolova, 2.c
Robert Baum, 2.c
Anni Rääk, 4.a
Indrek Nurmberg, 4.a
Siim-Sander Jaansalu, 4.a
Estelle Mariell Kõuts, 3.a
Robert Sein, 3.a
Laurabel Mikelsaar, 3.a
Robert Potapov, 5.c
Mia Kukkur, 6.b
Kelly Alliste, 6.b
Anna-Liisa Vanaveski, 6.c
Rahel Mirell Vichmann, 7.c
Polina Muzõtšenko, 8.b
Elisabeth Kuusalu, 8.c
Carolin Anete Pijon, 9.c
Carmen Meriel Tensbek, 12.a
õp Karoliina Tõnisson
õp Dagmar Seljamäe
õp Ester Meerja
õp Signe-Britt Sild
õp Ann Aruvee
õp Maiki Lauri

26. märtsil käisid 9. klasside õpilased Stenbocki majas ja Riigikogus. Õpilased said pidada nii valitsuse istungit kui anda pressikonverentsi. Riigikogus võõrustas noori saadik Riina Solman, kes tutvustas maja põnevat ajalugu ja võttis teemaks ka päevapoliitilised küsimused. Elevust lisas fotosessioon Jüri Ratasega. Aitäh võõrustamast!

Hea meel on teatada, et valminud on uus kooliajaleht MEIL nr 31.

Värskes numbris on palju huvitavaid teemasid: intervjuu andis õp Esper; kokandusduellis värvisid 3. klassid mune; oma ühte tööpäeva kirjeldas õp Terje; isamaa teemadel mõtiskles õp Vootele; oma hobi tutvustas 9.a klassi õpilane Robert Fen; jätkub järjejutt jpm.

Koolileht on 24 lehekülge pikk ning seda saab osta raamatukogust või ajalehepoistelt.

9. ja 10. märtsil 2024 toimus Tartus bioloogiaolümpiaadi lõppvoor. Meie kooli 11. klassi õpilane Kaur Mägi saavutas 11. klasside arvestuses 10. koha.

Olümpiaadil oli nii teoreetiline kui praktiline osa. Praktilises osas tuli lahendada ülesandeid bioinformaatikast, biokeemiast, zooloogiast ja botaanikast.

Koolinädala lõpetas TJG traditsiooniline jaapani õhtu, mis tõi kokku palju uudishimulikke. Osalejad valmistasid maitsvat onigiri ja inari sushit, maalisid hieroglüüfe, mängisid põnevaid laua- ja arvutimänge ning tegelesid origamiga.

Suur tänu meie jaapani suuna õpilastele, nende juhendajale Sonobele ja kõigile osalejatele meeldiva õhtu eest!

Eelmisel nädalal olid meie koolis töövarjudeks õpetajad Prantsusmaalt Louduni keskkoolist. Nad olid eriti huvitatud aktiivõppe meetodite kasutamisest ja sellest, kuidas need on aidanud kaasa Eesti õpilaste headele tulemustele PISA testides. Külalised kiitsid õpetajate innovatiivsust ja õpilaste julgust tegevustes kaasa lüüa.

Külastus toimus Erasmus+ õpetajate õpirände projekti raames.

13. märtsil külastasid meie kooli Osaka ülikooli 11 õpilast, kes õpivad vene keelt. Nad vaatlesid tunde ning suhtlesid nii õpilaste kui õpetajatega. Oli igati tore kogemuste jagamise päev!

Tule ja saa osa vahvatest töötubadest, viktoriinist ja haiku konkurssist! Registreeru juba täna ja kohtume 15. märtsil.

Emakeelepäevale pühendatud aktiivõppepäeval “Märkan ja hoolin” näitasime üheskoos tegutsedes hoolivust nii oma emakeele kui koolikaaslaste vastu. Rikastasime eesti keele teadmisi ja mõtlesime, kuidas hoida turvalist, kiusamisvaba koolikeskkonda.

Gümnasistid panid õigekeelsusoskuse proovile e-etteütlusel. Viiendikel möödus esimene pool päevast koolihoovis emakeelepäeva bingo seltsis. Tiimidel tuli lahendada kuusteist eesti keele teemalist ülesannet. Seitsmendikud mängisid emakeelepäeva ja eesti keele kohta teadmiste saamiseks bingot või kuldvillakut, etendasid ja analüüsisid küberkiusamise lugusid ning salvestasid ühe minuti loengu “Kuidas hoida eesti keelt?”.

Oli äge ja ühtehoidev koolipäev! Aitäh kõigile eestvedajatele ja osalejatele!