Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Järveotsa tee 31, Tallinn 13520

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
õppesuunad
Home Õppesuunad

Kooli valikained

Trüki

FILOSOOFIA

Tundide arv ja kestus: Üks 29-tunnine kursus 12. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Tutvumine filosoofia ainese ja tüüpiliste probleemidega
 • Filosoofia ajalugu ja põhiautorid
 • Kriitilise teadlikkuse arendamine üldinimlike probleemide suhtes
 • Dialoogis osalemine

RIIGIKAITSE

Tundide arv ja kestus
: Üks 35-tunnine kursus 10. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Kaitsepoliitika
 • Eesti kaitsejõudude struktuur ka ülesanded
 • Riigikaitsealane seadusandlus ja kaitseväe määrustikud
 • Orienteerumine maastikul
 • Esmaabi

Riigikaitseõpetuse kursuse läbinu suudab edukalt läbida teenistuse kaitseväes.


UURIMISTÖÖ ALUSED

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 10. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Uurimistöö etapid ja ülesehitus
 • Uuringu kavandamine ja läbiviimine
 • Uurimistulemuste analüüsimine ja järelduste tegemine
 • Retsensioon ja kaitsekõne

ARVUTI KASUTAMINE UURIMISTÖÖS

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 11. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • MS Word – nõuetele vastava teadustöö vormistamine
 • MS Excel – andmete esitamine ja analüüsimine
 • MS Powerpoint – presentatsiooni loomine (kaitsmiseks valmistumine)

SAKSA KEEL

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Euroopas kõneleb saksa keelt emakeelena üle 100 miljoni inimese. Meie eesmärk on õppida kõnelema saksa keelt suhtlustasandil, tutvuda Saksamaa ja teiste saksa keelt kõnelevate maade (Austria, Šveits) elu-oluga, nende kultuuri, kommete ja tradiitsioonidega.

Esimesel aastal alustame igapäevaste teemadega (perekond, kodu, tööpäev, sisseostud jne.). Teisel ja kolmandal aastal süvendame iseseisva töö oskust, täiendame sõnavara, lihvime kõneoskust ja kirjutame lühikirjandeid. Õpikud on jõukohased igale õpilasele.


KARJÄÄRIÕPETUS

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 11. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsing, alternatiivid, sundvalikud, muutustega toimetulek, karjääriteenused.
Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, edu, elurollid, elulaad, karjäär, õpimotivatsioon, omavastutus, kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, karjääriplaani koostamine.

Viimati uuendatud Kol, 18.Sep.2013 15:57  

Külalised

Meil on lehel 27 külalist online